رزیدنت های سال تحصیلی 96-97

1   دکتر سینا احمدی رزیدنت سال 5
 دکتر حمزه دهقانی زاده رزیدنت سال 5
 دکتر مجتبی رضایی رزیدنت سال 5
4 دکتر سید هادی عقیلی رزیدنت سال 5
 دکتر محسن بیات رزیدنت سال 4
 دکتر سلیم توانا راد رزیدنت سال 4
 دکتر سید یدالله حسینی رزیدنت سال 4
 دکتر سید ایمان کاخکی رزیدنت سال 4
 دکتر سید فرهنگ مرشد رزیدنت سال 4
10   دکتر احسان امیربیک رزیدنت سال 3
11   دکتر اشکان پویان رزیدنت سال 3
12   دکتر صالح رضایی رزیدنت سال 3
13   دکتر مهران علیرضایی رزیدنت سال 3 
14   دکتر فرهاد کرمیان رزیدنت سال 3 
15   دکتر بابک مشایخی رزیدنت سال 3 
16   دکتر رامین ناظمی نژاد رزیدنت سال 3 
17   دکتر مسعود پیشجو رزیدنت سال 2
18  دکتر دانیال خردمند
رزیدنت سال 2
19   دکتر علی محمد سربزی رودی رزیدنت سال 2
20   دکتر عارف سلیمانی رزیدنت سال 2
21   دکتر عین الله علیپور رزیدنت سال 2
22   دکتر احمد قربانپور بارفروشی رزیدنت سال 2
23   دکتر عبدالرضا محمودی رزیدنت سال 2
24   دکتر مجتبی مشهدی نژاد رزیدنت سال 2
25   دکتر مهران اکرامی طرقی رزیدنت سال 1
26   دکتر امیررضا بارانی
رزیدنت سال 1
27  دکتر سید رضا بختیاری

رزیدنت سال 1

28 دکترامیررضا پرویزیان رزیدنت سال 1
29 دکتر محسن خاموشی کهدوئی
رزیدنت سال 1
30 دکتر علی قنادزاده یزدی
رزیدنت سال 1
31 دکتر سید محمد مهدی میرحسینی

رزیدنت سال 1

32 دکتر مرجان واعظی

رزیدنت سال 1