تماس با ما

 

آدرس : مشهد- خیابان احمد آباد- بيمارستان قائم - طبقه اول - گروه جراحی اعصاب
   
تلفن:   05138012613- 05138413493
   
نمابر : 05138413493
   
   کد پستی: 91766-99199