برنامه هفتگی اساتید گروه

 

برنامه هفتگی اساتید گروه جراحی مغزو اعصاب بیمارستان قائم (عج)

ایام هفته

کنفرانس

درمانگاه

 

اطاق عمل

12-8

ویزیت بخش

ویزیت ICU

اطاق عمل

استرئوتاكسي

اطاق عمل

آندوواسكولار

شنبه

ژورنال کلاب

دکترذبیحیان

دکتر فرجی

دکتر اعتمادرضایی

دکتر بهاروحدت

 

دکتر بهاروحدت

آنژيوگرافي

یک شنبه

کلاس صبحگاهی

دکتر گنجه ای فر

 

دکتر ذبیحیان

دکتر فرجی

دکتر بهاروحدت

دکتر اعتمادرضایی

 

دوشنبه

کلاس صبحگاهی

دكتر بهاروحدت

راند عمومی بیمارستان قائم/ امداد  (هفته در میان)

دکتر بهاروحدت

سه شنبه

کلاس صبحگاهی

دکتر اعتماد رضایی

دکتر گنجه ای فر

دکتر ذبیحیان

دکتر بهاروحدت

 

 

چهارشنبه

کلاس صبحگاهی

دکتر فرجی

دکتراعتمادرضایی

دکتر گنجه ای فر

دکتربهاروحدت

 

 

پنج شنبه

کلاس صبحگاهی

 

کلاس های آموزشی

دکتر بهاروحدت