مدیران گروه سابق

دکتر حسین مشهدی نژاد متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)
  دکتر علیرضا بیرجندی پزشک متخصص جراحی مغز و اعصاب
فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)