معاون گروه

 

   
    نام و نام خانوادگی  سمیرا ذبیحیان  
    مرتیه علمی :    
    رشته تحصیلی:

متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات

فلوشیپ نوروواسکولار

 
    پست الکترونیک :  zabihyans[at]mums.ac.ir  
    تلفن :  05138012660